Hệ Thống Các Cửa Hàng

Hệ Thống Các Cửa Hàng

Cs1: 163 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Cs2: 14 Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Cs3: 59 Nguyễn Thái Học, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương

Tên ĐĐKD Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ Giấy chứng nhận đủ ĐKKD dược
LifeCare163
9379/GPP 03-9379/ĐKKDD-HNO
LifeCare 14 10200/GPP 03-10200/ĐKKDD-HNO
LifeCare 59
287-22/GPP 175-22/ĐKKDD-HD