Thuốc không kê đơn

Sản phẩm không kê đơn

A.T Desloratadin lọ 30ml/2,5mg

39.000 

Chăm sóc sức khoẻ

ACE Gói Pha – Hộp 30 gói

49.500 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Acecyst 200mg hộp 100 viên

63.050 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Acetylcystein 200mg hộp 30 gói

43.650 

Sản phẩm không kê đơn

AERIUS lọ 0.5mg/ml

165.000 

Sản phẩm không kê đơn

Alaxan Hộp 100 viên

188.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Ambroxol 30mg Tipharco hộp 100 viên

33.950 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Bioflora Hộp 20 gói

126.100 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Bisolvon Kids- Siro chai 60ml

60.140 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Bromhexin 8 hộp 200 viên

48.500 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Bromhexin 8mg (KH) hộp 200 viên

38.800 

Sản phẩm không kê đơn

Brufen Lọ 100mg/5ml

72.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Cảm Xuyên Hương Yên Bái hộp 100 viên

79.540 

Sản phẩm không kê đơn

Cetirizin 10mg hộp 100 viên

37.500 

Sản phẩm không kê đơn

Clorpheniramin 4mg hộp 200 viên

50.000 

Sản phẩm không kê đơn

COLDACMIN FLU Hộp 100 viên

56.000 
-10%

Sản phẩm không kê đơn

Daflon 1000Mg

89.775 

Sản phẩm không kê đơn

Diosmin 500 Hộp 60 viên

150.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Donalium Hộp 100 viên

29.100 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Duphalac Hộp 20 gói

106.700 

Chăm sóc sức khoẻ

EFERALGAN 250mg – Hộp 12 Gói

51.600 

Chăm sóc sức khoẻ

EFFERALGAN 150mg – Hộp 12 gói

42.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Enterogermina Hộp 20 ống 5ml

166.840 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Eugica Fort hộp 100 viên

83.420 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Eugica hộp 100 viên

65.475 

Chăm sóc sức khoẻ

FALGANKID 16mg/ml – Hộp 20 ống

90.000 

Chăm sóc sức khoẻ

FALGANKID 250 – Hộp 20 ống

102.000 

Chăm sóc sức khoẻ

FALGANKID 80mg – Hộp 20 ống

78.000 

Chăm sóc sức khoẻ

FARZINCOL Hộp 100 viên

75.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Fortrans Hộp 4 gói

149.380 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Gastrylstad Stella Lọ 15ml

28.130 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Halixol 30mg hộp 20 viên

31.040 
50.000 

Sản phẩm không kê đơn

HAPACOL 650 Hộp 10 vỉ x 5 viên

45.000 

Chăm sóc sức khoẻ

HAPACOL EXTRA – Hộp 10 vỉ

100.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

HoAstex siro thuốc

43.650 

Sản phẩm không kê đơn

Kem trị nấm Kentax 2% 5g ( SP test)

14.500 
95.000 

Chăm sóc sức khoẻ

Magnesi B6 – Hộp 100 viên

26.000 

Sản phẩm không kê đơn

Mekotricin viên ngậm hộp 24 viên

8.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Miclacol Blue-F Hộp 100 viên

92.150 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Mitux hộp 24 gói

29.100 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Mộc Hoa Trắng hộp 100 viên

72.750 

Sản phẩm không kê đơn

PARALMAX Hộp 120 Viên

590.000 

Chăm sóc sức khoẻ

PHILS – LIN HỘP 60 viên

84.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Siro Cảm Xuyên Hương Yên Bái 60ml

37.820 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Siro ho Prospan Cough Syrup lọ 75ml

76.630 

Sản phẩm không kê đơn

Siro Tiffy Lọ 30ml

18.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Sorbitol sanofi Hộp 20 gói

78.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Sorbitol Vidipha Hộp 20 gói

58.200 

Sản phẩm không kê đơn

Sotstop Lọ 100ml

96.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Stiprol 3g Hộp 6 tuýp thụt

34.920 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Tanamisolblue Hộp 100 viên

77.600 
-10%
172.800 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Thuốc ho bổ phế Hanapharm 125ml

30.070 
-10%
90.000 
-2%

Sản phẩm không kê đơn

Thuốc siro Halixol 15mg lọ 100ml

64.680 

Sản phẩm không kê đơn

Tiffy Hộp 100 viên

150.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Tyrotab Viên Ngậm hộp 80 viên

33.368 
13.000 
30.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Viên ngậm ho Strepsils Cam Hộp 24 viên

38.800 
27.000 
-10%

Sản phẩm không kê đơn

Zonaarme 50mg Hộp 1 tuýp x 5g

9.900 
Liên hệ