VIÊN TIỂU ĐÊM SÂM NHUNG BỔ THẬN LỌ 30 VIÊN

Đã bán 0

56.000 

VIÊN TIỂU ĐÊM SÂM NHUNG BỔ THẬN LỌ 30 VIÊN

Hỗ trợ bổ thận, giúp tăng cường chức năng thận

Hỗ trợ giảm tình trạng tiểu đêm, tiểu đêm nhiều lần

Tiểu rót, tiểu không tự chủ do chức năng thận kém

 

Liên hệ