Nhà thuốc LifeCare
Nhà thuốc LifeCare

Nhà thuốc LifeCare

  • 163 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam
  • 024730400988
  • Không có đánh giá nào!

Chăm sóc sức khoẻ

ACE Gói Pha – Hộp 30 gói

49.500 

Sản phẩm không kê đơn

Siro Tiffy Lọ 30ml

18.000 

Sản phẩm không kê đơn

Brufen Lọ 100mg/5ml

72.000 

Sản phẩm không kê đơn

Sotstop Lọ 100ml

96.000 

Sản phẩm không kê đơn

Cetirizin 10mg hộp 100 viên

37.500 

Sản phẩm không kê đơn

Clorpheniramin 4mg hộp 200 viên

50.000 

Sản phẩm không kê đơn

Tiffy Hộp 100 viên

150.000 

Sản phẩm không kê đơn

Alaxan Hộp 100 viên

188.000 

Sản phẩm không kê đơn

AERIUS lọ 0.5mg/ml

165.000 

Sản phẩm không kê đơn

A.T Desloratadin lọ 30ml/2,5mg

39.000 

Sản phẩm không kê đơn

Mekotricin viên ngậm hộp 24 viên

8.000 
-3%

Sản phẩm không kê đơn

Tyrotab Viên Ngậm hộp 80 viên

33.368 
Liên hệ